Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

wloczesie
Reposted fromshakeme shakeme viabananowo bananowo
wloczesie
Reposted fromshakeme shakeme viasweetchocolate sweetchocolate
Sponsored post
feedback2020-admin
wloczesie
wloczesie
wloczesie
9250 022d
Reposted fromRowena Rowena viasweetchocolate sweetchocolate
wloczesie
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena via48hrs 48hrs
wloczesie
2210 0aac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viancmsp ncmsp
wloczesie
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
wloczesie
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaszydera szydera
wloczesie
Reposted fromshakeme shakeme viaburnmyshadow burnmyshadow
wloczesie
Reposted fromshakeme shakeme viazoria zoria
wloczesie
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viadivi divi

September 17 2019

wloczesie
3479 3203 500
Reposted fromplants plants viaodyssey odyssey

September 16 2019

wloczesie
7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
1075 445b 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viamyszkaminnie myszkaminnie

September 15 2019

wloczesie
wloczesie
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
wloczesie
6445 2739 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
wloczesie
9837 3dbc 500
Reposted fromonlyman onlyman vianieobecnosc nieobecnosc
wloczesie
8974 664b
Reposted fromtwice twice viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...