Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2019

wloczesie

July 26 2019

wloczesie
6331 ca5f

July 21 2019

wloczesie
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viagreywolf greywolf
wloczesie
6486 7467
wloczesie
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe vialathea lathea
wloczesie
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie vialexxie lexxie

July 13 2019

wloczesie
wloczesie
4470 0df7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaarrrrrrrr arrrrrrrr

July 12 2019

wloczesie
wloczesie
wloczesie
4682 6fab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

July 10 2019

wloczesie

"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."


— - Omar Chajjam
Reposted fromthesmajl thesmajl viakudlaty kudlaty
wloczesie

June 24 2019

wloczesie
wloczesie
3458 b81c 500
wloczesie
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
wloczesie
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadoope doope
wloczesie
0449 5686
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman

June 21 2019

wloczesie
0863 c423
Reposted fromwyczes wyczes
wloczesie

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl